Globisens projekti koolitus 21.08.2020 Tallinna Saksa Gümnaasiumis

Järgmine projekti koolide õpetajatele mõeldud koolitus (8×45 min) toimub Tallinna Saksa Gümnaasiumis 21.08.2020 9.00-15.00

Oluline on igal koolil oma õpetajad registreerida TLU Avatud Ülikooli süsteemi kaudu:

Täpsustused, mis sensorid kaasa võtta saadame koos valminud kavaga.

Koolituse orienteeruv kava:

https://docs.google.com/document/d/1nmcDO6nQhM2cCG7rlf20F-40EKsFiShcpZJYw4M98XE/edit

9-10 Uued katsed (kooli kasvuhoones?)

10.15-14.00 Töö vanade katsete läbitegemise, filmimise, töölehtedeks vormistamise ettevalmistusega – rühmatöö

12.00-12.30 söögipaus (Saksa G. organiseerib)

14.00-15.00 Projektitegevuste – aedlinna ja kivilinna päevad, laiema tutvustuse konverents kavandamine ühiselt

Osalema ootama igast partnerkoolist 10 õpetajat.

Globisens koolitus Tallinna Saksa Gümnaasiumis

5. märtsil toimus Tallinna Saksa Gümnaasiumis koolitus, kus tegeliseme järgmiste praktiliste töödega: kastepunkt ja härmatis, vedeliku elektrijuhtivus, looduslikest vahenditest patarei tegemine, infrapuna kiirgus talvel, müratase.

Koolitusel kasutatud slaidid koos praktiliste tööde juhendite linkidega leiate siit.

Koolituse lõpus arutasime ka milliseid probleeme Mustamäe piirkonnas saaksid õpilased kodanikuteaduse projektidena uurida. Ülevaate võimalikest kodanikuteaduse projektidest leiate siit.
Loodame, et mõni nendest projekti ideedest saab varsti ka päriselt ellu viidud.

Kaste ja härmatis Globisensi koolitusel

27.02.20 toimus Pelgulinna Gümnaasiumis projekti koolitus.

Kõigepealt rääkisid oma Globisensi rakendamise kogemusi Pae Gümnaasiumi õpetajad Maia ja Katrin.

Mängisime läbi kaste ja härmatise meisterdamise klassis.

Õnneks oli väljas ka lumi maha tulnud, et saime õues infrapunaanduriga mõõta, kuidas talveriided sooja peavad.

Üliõpilaste kodanikuteaduse müramõõtmise projektis uurisime mõra koolimaja ümbruses.

Mõõtsime spordijookide elektrolüütilisi omadusi.

Lõpuks kavandasime maikuusele konverentsi töötoale oma meeskonna osalemist.

Koolitus Pelgulinna Gümnaasiumis 27.02

Uus Globisens laborite koolitus toimub Pelgulinna Gümnaasiumi aulas 9.00-16.00 27.02.20. Tallinna Saksa Gümnaasiumis toimub sama koolitus 5.03.20. Tallinna Kunstigümnaasiumis toimub koolitus mitmel koolituspäeval sisekoolitustena.

Koolitusele registreerumise link asub siin . Igast projekti partnerkooist peab osalema vähemalt 10 õpetajat.

Koolitusel on kavas järgmised teemad:

Kontaktpäeval tutvustatakse LabdiscBiochem, LabDiscEnviro ja LabdiscGenSci laborit. Tutvutakse LabdiscBiochem, LabDiscEnviro ja LabdiscGenSci sensorite (Sensorid: keskkonna temperatuur, väline temperatuur, õhurõhk, valgustugevus, kolmeteljeline kiirendusandur, kaugus- ja liikumisandur, millivoltmeeter, voltmeeter, ampermeeter, mikrofon, universaalsisendid) mõõtmisvõimalustega.

Tehakse läbi laboriga mitmeid katseid teemadel kastepunkt (härmatis), soojusjuhtivus loomadel ja soojuskiirguse kao allikad talvel, elektrijuhtivus soolvees, patareid looduslikest vahenditest, mikrokliima talvel, müra. Kaasa võtta plekkpurk (nt. herneste vms konservi purk, millel on pabersilt eemaldatud).


Tehakse aruteluring praktikate, andmete ja vahendite kooliseses ja koolidevahelise jagamise õnnestumisest.

Arutame, kuidas teha kevadine koolitus Tallinna Saksa gümnaasiumis ja millal saame läbi viia kõigile avatud Õppepäeva piirkonnapäevade raames õuealal.
Koos luuakse uusi õpistsenaariume rühmatöös.

Kodutööna viib osaleja läbi LabdiscBiochem, LabDiscEnviro ja LabdiscGenSci laboriga tunde ja dokumenteerib õpitegevused.

Programm

Mis on sensorid?

8. novembril õppisid Tallinna Kunstigümnaasimi 4. klassi õpilased, mis on sensorid. Nad kasutasid Globisens sensoreid, et mõõta koolimajas erinevates kohtades temperatuuri, õhurõhku, õhuniiskust, mürataset, valgustugevust ning enda südamelöökide sagedust koolimajas ringi liikudes.

Õpilased järeldasid muu hulgas, et kõrgematel korrustel on õhurõhk väiksem kui maapinna lähedal. Mõõtmiste tulemusi vaadati ka arvutist kasutades GlobiLab tarkvara.

pH tase ja hammaste tervis

6. novembril toimus Tallinna Saksa Gümnaasiumis 4. klassi õpilastega tund teemal “pH tase ja hammaste tervis”. Tunnis kasutati Globisens laboreid ja pH sensoreid, et mõõta erinevate jookide pH-d.

Õpilased mõõtsid rühmades vee, limonaadi, coca-cola, energiajoogi, coca-cola zero, apelsinimahla ja keefiri pH-d ning järeldasid, et hammastele on kõigile kasulikum vee joomine ja kõige kahjulikum coca-cola joomine.

Kursus GlobisensPhysics laboriga Laagna Gümnaasiumis 26.08.19

Laagna Gümnaasiumi aulas on 26.08.19 9.00-17.00 on tulemas järgmine projekti õpetajate koolitus. Sel korral tutvustame Globilab Physics võimalusi. Kaasa võtta 3 GlobilabPhysics laborit ja arvuti, milles on GlobiLab tarkvara – sel korral on tulemuste vaatamine arvutist vajalik.

Vahenditest palume võimalusel kaasa võtta väikseid mänguautosid, pinksipall, klaaspurk, kel on võimalik ka helihark, magnet, erinevaid patareisid.

Kavas on järgmised teemad

1) Helilained: https://docs.google.com/document/d/1cOmpeIZ_gRHVpf9Rq5PC5vR-UDamcgfvBfAjpGWwy_Y/edit?usp=sharing 

2) Elektrivool magneti ja vasktraadiga: https://docs.google.com/document/d/11ScyTar8uqjbuwYhwW9JXpxzFAExgBlfhI1bBVben2Q/edit?usp=sharing 

3) Jäävuse seadus: https://docs.google.com/document/d/13do8Z1y9etu03Hl5UihSohXM3AgK285tyYN6Jvibhwg/edit?usp=sharing 

4) Erinevate valgusallikate valgustugevus: https://docs.google.com/document/d/1lpYED8O93u32BlYoMdptxeNc-KgLDfpDps4pmGLTp48/edit?usp=sharing 

5) Õhurõhu ja ruumala seos: https://docs.google.com/document/d/1fomAyp3irUVTWvtNNC9SpeQEW3l_1ni6vplScyVzxzE/edit?usp=sharing

6) Vaba langemise kiirendus: https://docs.google.com/document/d/17LOHFHhSdJNWH0kGeV-tfywy-am_GagxKHyHq1byNuo/edit?usp=sharing

7) Kauguste mõõtmine: https://docs.google.com/document/d/1yFtICzi62QR0jU3Nvq4I5HrduPZxe7rQkyJoPnki8NY/edit?usp=sharing

8) Erinevate patareide voolutugevus: https://docs.google.com/document/d/1M4Vha195bkIcmhcPxmv6TlXnAPHyKD4R8YaAi0ciKbU/edit?usp=sharing 

Koolitusel arutame ka kuidas luua üks kodanikuteaduse stsenaarium valgustugevuse mõõtmiseks projekti koolide ruumides.

Koolitus Enviro Labi-iga “Kuumasaared”

9.05.19 toimus Pelgulinna Gümnaasiumis 14.00-17.00 Klass + projekti “Kodanikuteaduse kompetentsikeskus” Enviro Lab koolitus (I esimene osa).

Eesmärgiks oli Globisensi Enviro labori pinnatemperatuuri anduri kasutusvõimaluste tutvustamine läbi kodanikuteaduse eksperimendi “Kuumasaared”. Koolidevahelseks andme-edastuseks on projekt üles pandud Anecdata.org keskkonnas.

Rühmatööna tegime õues läbi pinnatemperatuuri sensoriga mõõtmised töölehel “Kuumasaared”. Järgnes andmete sisestamine Anecdatasse. Tutvusime ka aruteluks sobiva tricider.com keskkonnaga, kus projekto tulemusi arutada.

Kodanikuteaduse pädevuste küsimustiku link Anecdatas: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIejsV4Q0COpE8z7a3HWVlwuqbYA9FG0jPzHmax9ib4X-KLQ/viewform

Järgnes aruteluring pinnatemperatuuri sensori ülesande konteksti, muutmisvajaduse osas.  Näiteks võib teha mõõtmised mullapinnalt ja mulla seest taimkattega või katmata pindade temperatuurierinevuste uurimiseks; mõõta temperatuuri erineva värviga kaetud pindadelt – näiteks asfaltipinnad, mis on kaetud valge värviga; erinevat värvi puutüvedelt ( nt. kase valge koor, pruuned ja hallikad puutüved); teha eksperiment pinnatemperatuuri erinevustest päikese kätte asetatud erivärvilistelt testpindadelt; eri värvi päikese käes olevate autode pinnatemperatuuride mõõtmine jne. Tallinna Saksa Gümnaasiumis on kavas kooliaia projekti raames pinnatemperatuuri mõõdikut kasutada. Kai Pata tutvustas ka võimalust temperatuurimõõdikut kasutada vedelikus, näiteks eksperimendis kaste ja härmatise tekkimisega:

Veel arutlesime kogemusi, kuidas töölehtede, andmete ja seadmete jagamisest koolis ja koolideüleselt on juba korraldatud. Näiteks on koolis sisse seatud Globisens töölehtede kaust. Seadmejagamine koolisiseselt on korraldatud laenutusega, kus allkirjasatakse paberil või broneerimistabelis google drive keskkonnas, kasutatakse ka märkmepaberitega broneerimist.

Globisens projektiliikmete Fb gruppi haldab Riina Leppmaa Tallinna Saksa Gümnaasiumist: https://www.facebook.com/groups/2013245222312278/