Avatud koolituspäev Reidi teel 2. oktoober

2. October, 2020

Peamised vahendid: Globisens sensorid müra mõõtmiseks, http://Avastusrada.ee; http://Anecdata.org, nutitelefonid, äpid müra mõõtmiseks

Asukoht: Reidi tee ja Tallinna Ülikool

Osales 25 õpetajakoolituses õppivat ja töötavat õpetajat üle Eesti. Reidi teel käidi päeva jooksul nelja erineva rühmaga, et osalejaid hajutada.

Tegevus algas Globisensi sensoritega tutvumisega – demonstreeriti katseid Ph meetriga.

Katsed kavandati avastusõppe meetodil – osalejad said oletada, mis juhtub ja seejärel oma oletust kontrollida, kasutati erinevaid mahlu. Selgus, et vaatamata mahla tüübile oli kõigi metsamarjajookide ph ühtlustatud samale happesuse väärtusele, mida pudeli etiketil ei kajastatud.

Ühe rühmaga uurisime metsamarju ja oletasime, kas pohlad või jõhvikad või mustikad on kõige hapumad.

Seejärel tutvuti müra mõõtmise võimalusega sensoris. Kuna soovisime näidata ka tööd oma vahendeid kasutades, siis laadisid osalejad endale ka müramõõtmise äpid nutitelefoni. Soovisime rajal erinevate seadmetega kogutud andmeid võrrelda.

Seejärel tutvuti Avastusraja keskkonnas väljakutsete loomisega. Keskkonnaministeeriumi toel oleme edasi arendanud avastusraja keskkonna, et selles saaks just ühisandmeid koguda. Sel päeval uurisime, kui hästi arendused toimivad.

Edasi liiguti Reidi teele, milles läbiti üks lõik D-terminaalist kuni Russalkani. Igas punktis arutati, mis vead võivad tekkida kui andmekogumise punktidele lisada veel näiteks foto ja teksti saatmine.

Ühes punktis tuli õpetajatel läbi teha tervisetegevus ja arvutada oma kiirus. Lõpuks koguti osalejatelt tagasiside, kus nad sellist tegevust saaks koolis kasutada. Õpetajad olid üllatunud võimalusest kombineerida punktiga eri ainevaldkondade tegevusi. Iga järgneva rühmaga koostatud rada parandati.

Tegevustest räägiti ka rahvusvahelises projektis INOS, mille kohta tehti youtube’i jaoks video (link tuleb kui video üles laetakse).

Kodanikuteaduse kompetentsikeskus tutvustas ennast Tallinna Ülikooli Eduspace’i avamisel

Reedel, 25.09 toimus Tallinna Ülikooli virtuaalse teadusnädala raames Eduspace uurimislabori avamine. Kohal oli ka Kodanikuteaduse kompetentsikeskus. Kai Pata tutvustas projekti eesmärke ja koolide koostööd ülikooliga.

Proovida sai ka katseseadmeid, mis on nüüdsest olemas ka Eduspace laboris.

Järgmisena on plaanis Globises sensoritega õpetamist tutvustada õpetajakoolituse eriala üliõpilastele Eduspace laboris 2. oktoobril.

Globisens projekti koolitus 21.08.2020 Tallinna Saksa Gümnaasiumis

Järgmine projekti koolide õpetajatele mõeldud koolitus (8×45 min) toimub Tallinna Saksa Gümnaasiumis 21.08.2020 9.00-15.00

Oluline on igal koolil oma õpetajad registreerida TLU Avatud Ülikooli süsteemi kaudu:

Täpsustused, mis sensorid kaasa võtta saadame koos valminud kavaga.

Koolituse orienteeruv kava:

https://docs.google.com/document/d/1nmcDO6nQhM2cCG7rlf20F-40EKsFiShcpZJYw4M98XE/edit

9-10 Tutvustus

10.15-14.00 Töö vanade katsete läbitegemise, filmimise, töölehtedeks vormistamise ettevalmistusega – rühmatöö

Google kaust valmis katsetega

12.00-12.30 söögipaus (Saksa G. organiseerib)

14.00-15.00 Projektitegevuste – aedlinna ja kivilinna päevad, laiema tutvustuse konverents kavandamine ühiselt

Osalema ootama igast partnerkoolist 10 õpetajat.

Globisens koolitus Tallinna Saksa Gümnaasiumis

5. märtsil toimus Tallinna Saksa Gümnaasiumis koolitus, kus tegeliseme järgmiste praktiliste töödega: kastepunkt ja härmatis, vedeliku elektrijuhtivus, looduslikest vahenditest patarei tegemine, infrapuna kiirgus talvel, müratase.

Koolitusel kasutatud slaidid koos praktiliste tööde juhendite linkidega leiate siit.

Koolituse lõpus arutasime ka milliseid probleeme Mustamäe piirkonnas saaksid õpilased kodanikuteaduse projektidena uurida. Ülevaate võimalikest kodanikuteaduse projektidest leiate siit.
Loodame, et mõni nendest projekti ideedest saab varsti ka päriselt ellu viidud.

Kaste ja härmatis Globisensi koolitusel

27.02.20 toimus Pelgulinna Gümnaasiumis projekti koolitus.

Kõigepealt rääkisid oma Globisensi rakendamise kogemusi Pae Gümnaasiumi õpetajad Maia ja Katrin.

Mängisime läbi kaste ja härmatise meisterdamise klassis.

Õnneks oli väljas ka lumi maha tulnud, et saime õues infrapunaanduriga mõõta, kuidas talveriided sooja peavad.

Üliõpilaste kodanikuteaduse müramõõtmise projektis uurisime mõra koolimaja ümbruses.

Mõõtsime spordijookide elektrolüütilisi omadusi.

Lõpuks kavandasime maikuusele konverentsi töötoale oma meeskonna osalemist.

Koolitus Pelgulinna Gümnaasiumis 27.02

Uus Globisens laborite koolitus toimub Pelgulinna Gümnaasiumi aulas 9.00-16.00 27.02.20. Tallinna Saksa Gümnaasiumis toimub sama koolitus 5.03.20. Tallinna Kunstigümnaasiumis toimub koolitus mitmel koolituspäeval sisekoolitustena.

Koolitusele registreerumise link asub siin . Igast projekti partnerkooist peab osalema vähemalt 10 õpetajat.

Koolitusel on kavas järgmised teemad:

Kontaktpäeval tutvustatakse LabdiscBiochem, LabDiscEnviro ja LabdiscGenSci laborit. Tutvutakse LabdiscBiochem, LabDiscEnviro ja LabdiscGenSci sensorite (Sensorid: keskkonna temperatuur, väline temperatuur, õhurõhk, valgustugevus, kolmeteljeline kiirendusandur, kaugus- ja liikumisandur, millivoltmeeter, voltmeeter, ampermeeter, mikrofon, universaalsisendid) mõõtmisvõimalustega.

Tehakse läbi laboriga mitmeid katseid teemadel kastepunkt (härmatis), soojusjuhtivus loomadel ja soojuskiirguse kao allikad talvel, elektrijuhtivus soolvees, patareid looduslikest vahenditest, mikrokliima talvel, müra. Kaasa võtta plekkpurk (nt. herneste vms konservi purk, millel on pabersilt eemaldatud).


Tehakse aruteluring praktikate, andmete ja vahendite kooliseses ja koolidevahelise jagamise õnnestumisest.

Arutame, kuidas teha kevadine koolitus Tallinna Saksa gümnaasiumis ja millal saame läbi viia kõigile avatud Õppepäeva piirkonnapäevade raames õuealal.
Koos luuakse uusi õpistsenaariume rühmatöös.

Kodutööna viib osaleja läbi LabdiscBiochem, LabDiscEnviro ja LabdiscGenSci laboriga tunde ja dokumenteerib õpitegevused.

Programm

Mis on sensorid?

8. novembril õppisid Tallinna Kunstigümnaasimi 4. klassi õpilased, mis on sensorid. Nad kasutasid Globisens sensoreid, et mõõta koolimajas erinevates kohtades temperatuuri, õhurõhku, õhuniiskust, mürataset, valgustugevust ning enda südamelöökide sagedust koolimajas ringi liikudes.

Õpilased järeldasid muu hulgas, et kõrgematel korrustel on õhurõhk väiksem kui maapinna lähedal. Mõõtmiste tulemusi vaadati ka arvutist kasutades GlobiLab tarkvara.

pH tase ja hammaste tervis

6. novembril toimus Tallinna Saksa Gümnaasiumis 4. klassi õpilastega tund teemal “pH tase ja hammaste tervis”. Tunnis kasutati Globisens laboreid ja pH sensoreid, et mõõta erinevate jookide pH-d.

Õpilased mõõtsid rühmades vee, limonaadi, coca-cola, energiajoogi, coca-cola zero, apelsinimahla ja keefiri pH-d ning järeldasid, et hammastele on kõigile kasulikum vee joomine ja kõige kahjulikum coca-cola joomine.