Koolitus Enviro Labi-iga “Kuumasaared”

9.05.19 toimus Pelgulinna Gümnaasiumis 14.00-17.00 Klass + projekti “Kodanikuteaduse kompetentsikeskus” Enviro Lab koolitus (I esimene osa).

Eesmärgiks oli Globisensi Enviro labori pinnatemperatuuri anduri kasutusvõimaluste tutvustamine läbi kodanikuteaduse eksperimendi “Kuumasaared”. Koolidevahelseks andme-edastuseks on projekt üles pandud Anecdata.org keskkonnas.

Rühmatööna tegime õues läbi pinnatemperatuuri sensoriga mõõtmised töölehel “Kuumasaared”. Järgnes andmete sisestamine Anecdatasse. Tutvusime ka aruteluks sobiva tricider.com keskkonnaga, kus projekto tulemusi arutada.

Kodanikuteaduse pädevuste küsimustiku link Anecdatas: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIejsV4Q0COpE8z7a3HWVlwuqbYA9FG0jPzHmax9ib4X-KLQ/viewform

Järgnes aruteluring pinnatemperatuuri sensori ülesande konteksti, muutmisvajaduse osas.  Näiteks võib teha mõõtmised mullapinnalt ja mulla seest taimkattega või katmata pindade temperatuurierinevuste uurimiseks; mõõta temperatuuri erineva värviga kaetud pindadelt – näiteks asfaltipinnad, mis on kaetud valge värviga; erinevat värvi puutüvedelt ( nt. kase valge koor, pruuned ja hallikad puutüved); teha eksperiment pinnatemperatuuri erinevustest päikese kätte asetatud erivärvilistelt testpindadelt; eri värvi päikese käes olevate autode pinnatemperatuuride mõõtmine jne. Tallinna Saksa Gümnaasiumis on kavas kooliaia projekti raames pinnatemperatuuri mõõdikut kasutada. Kai Pata tutvustas ka võimalust temperatuurimõõdikut kasutada vedelikus, näiteks eksperimendis kaste ja härmatise tekkimisega:

Veel arutlesime kogemusi, kuidas töölehtede, andmete ja seadmete jagamisest koolis ja koolideüleselt on juba korraldatud. Näiteks on koolis sisse seatud Globisens töölehtede kaust. Seadmejagamine koolisiseselt on korraldatud laenutusega, kus allkirjasatakse paberil või broneerimistabelis google drive keskkonnas, kasutatakse ka märkmepaberitega broneerimist.

Globisens projektiliikmete Fb gruppi haldab Riina Leppmaa Tallinna Saksa Gümnaasiumist: https://www.facebook.com/groups/2013245222312278/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s